Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. PhoneMarket.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Op al onze producten is de garantietermijn van de fabrikant van toepassing. En dit wordt natuurlijk altijd nageleefd als aan de voorwaarden van de garantie is voldaan. De genoemde garantietermijnen op de productpagina’s betreft de fabrieksgarantie.

In België geldt een verplichte wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Aanspraak maken op de garantie

Om aanspraak te maken op de garantie, dient u contact op te nemen met onze klantenservice. Onze klantenservice zal u voorzien van alle benodigde informatie en instructies. Stuur in geen geval een product retour zonder dat u hiervoor toestemming hebt van onze klantenservice. In sommige gevallen kan de klantenservice ook vragen om een foto te maken van de desbetreffende schade. Gooi daarom nooit zomaar een product weg. Bij voorkeur stuurt u een foto direct mee met de melding van de klacht.

De garantie komt te vervallen wanneer:

  • Er sprake is van schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, bliksem, vandalisme of diefstal.
  • Er wijzigingen aan het product zijn aangebracht of wanneer er sprake is van materiële schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde dealer, verkeerd onderhoud of wanneer de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor het product bedoeld is.
  • Er sprake is van val-, vocht-, stoot- en/of drukschade.

Garantie voor zakelijke aankopen:

Voor zakelijke aankopen geldt 1 jaar fabrieksgarantie.

Defect bij aankomst (DOA)

Indien blijkt dat één van de door u bestelde producten bij aankomst defect is, zal PhoneMarket.nl deze producten kosteloos vervangen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice en zorg dat u een duidelijke omschrijving van het defect bij de hand hebt. Wij verzoeken u een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken.

Klanten over PhoneMarket