Garantie


Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. PhoneMarket garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Op al onze producten is de garantietermijn van de fabrikant van toepassing. En dit wordt natuurlijk altijd nageleefd als aan de voorwaarden van de garantie is voldaan.

De garantie komt te vervallen wanneer:

  • Er sprake is van schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, bliksem, vandalisme of diefstal.
  • Er wijzigingen aan het product zijn aangebracht of wanneer er sprake is van materiële schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde dealer, verkeerd onderhoud of wanneer de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan dat het product bedoeld is.
  • Er sprake is van val-, vocht-, stoot- en/of drukschade.
  • Groot elektronica dient samen met de doos naar ons of het reparatiepunt opgestuurd te worden in geval van aanmelding voor de garantie.

Voldoet het product niet aan de verwachtingen die u ervan had mogen hebben? En hebt u het product normaal gebruikt? Stuur ons dan een e-mail naar klantenservice@phonemarket.nl.


Wilt u ons beoordelen? Wij zouden dat erg op prijs stellen!  
Door te klikken op het onderstaande afbeeldingen komt u meteen terecht op de  beoordelingspagina van PhoneMarket.nl
Alvast bedankt.


 HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial 


Klanten over PhoneMarket